Filtr Odszumianie HDR – HDR Denoise

To narzędzie delikatnie rozmywa zdjęcie i w ten sposób redukuje zaszumienie oraz artefakty na zdjęciu powstałe na skutek łączenia wielu zdjęć w jedno. Oczywiście na etapie łączenia zdjęć w HDR specjalne algorytmy starają się zadbać o właściwy wygląd krawędzi na zdjęciach jeżeli to tylko możliwe. Warto użyć Filtru HDR Denoise do zredukowania szumów powstałych podczas zwiększania detali przy korzystaniu z HDR Structure section.

Filtr Odszumianie HDR - HDR Denoise | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
Filtr Odszumianie HDR – HDR Denoise | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
  • Natężenie – Amount — Suwak pozwala na redukcję zaszumienia zdjęcia, wartość 0 nie powoduje żadnych zmian.
  • Łagodność – Smooth — Ten suwak pozwala dodać lekkie rozmycie na zdjęciu, zmniejszając zaszumienie ale jednocześnie redukując detale.
  • Wzmocnienie – Boost — Suwak pozwala dodatkowo wzmocnić efekt odszumiania.
Filtr Odszumianie HDR  - Działanie - HDR Denoise | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
Filtr Odszumianie HDR – Działanie – HDR Denoise | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl

__________________________________________________

Wskazówka

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tego narzędzia lokalnie – do wybranych obszarów, a nie do całego zdjęcia. W tym celu utwórz nową warstwę. Na warstwie zaznacz pędzlem obszary, które należy odszumić.

Na przykład, jeżeli szum jest widoczny na niebie użyj maski, żeby odszumić tylko niebo, jeżeli zastosujesz efekt na całym zdjęciu to utracisz zbyt dużo szczegółów.

__________________________________________________