Filtr Poświaty – Image Radiance

Ten filtr dodaje do zdjęcia efekt miękkiej poświaty (soft glow), ożywiając kolory (more vibrant colors) oraz podnosząc globalny kontrast. Umiarkowane używanie filtru poświaty – Image Radiance – pozwala nadać zdjęciu bardziej interesujący, bardziej rozrywkowy charakter a czasem też bardziej bajkowy nastrój.

Przed zastosowaniem Filtru Poświaty - Image Radiance | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
Przed zastosowaniem Filtru Poświaty – Image Radiance | Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
  • Natężenie – Amount Ustawienie suwaka w zakresie do +40 pozwala uzyskać rzeczywisty charakter fotografii. Przesunięcie suwaka bardziej w prawo zwiększa efekt poświaty. Natomiast wartość 0 – nie dodaje żadnego efektu
  • Gładkość – Smoothness — Suwak pozwala kontrolowac gładkość stosowanego efektu poświaty.
  • Jasność – Brightness — Regulacja jasności efektu poświaty
  • Cienie – Shadows — Ten suwak pozwla określić jak bardzo efekt poświaty wpływa na ciemne obszary zdjęcia. Zwiększanie wartości powoduje rozjaśnianie cieni (dark areas)
  • Jaskrawość – Vividness Tym suwakiem określa się natężenie kolorów (color saturation) poświaty dodawanej na zdjęciu
  • Termperatura – Warmth A dokładnie ciepło, ciepłe odcienie poświaty, które możesz regulować tym suwakiem __________________________________________________
Filtr Poświaty - Image Radiance | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
Filtr Poświaty – Image Radiance | LUMINAR 3 Aurora HDR 2019 Skylum Oprogramowanie dla fotografa | fot. Tomasz Koryl
Wskazówka – TIP

Przy niskich wartościach natężenia filtra Poświaty, zdjęcie zyskuje contrast oraz poprawę kolorów.

Skorzystaj z suwaka Jaskrawości – Vividness – aby dostosować ostateczny efekt poświaty.

__________________________________________________