Filtr winietowanie – Vignette

Filtr winietowanie pozwala na rozjaśnianie i ściemnianie narożników zdjęcia. To jest dość stara technika pozwalająca ukierunkować uwagę widza. Efekt winietowania zwykle pozostawia centrum kadru niezmienione a narożniki, krawędzie są rozjaśniane lub ściemniane. Aurora HDR pozwala dodatkowo także wybrać punkt centralny winiety.

  • Typ – Type – wybierz typ winiety – czy powinna się dopasować do kadrowania czy też użyć oryginalnych krawędzi ???
  • Natężenie – Amount w zależności od położenia suwaka narożniki zdjęcia stają się jaśniejsze (suwak w prawo) lub ciemniejsze (suwak w lewo).
  • Rozmiar – Size – określenie wielkości winiety.
  • Zaokrąglenie – Roundness – suwak pozwala zmienić kształt winiety na bardziej prostokątny lub bardziej zaokrąglony.
  • Wtapianie – Feather – zmieniając położenie tego suwaka wpływa się na zakres wtapiania winiety w zdjęcie (łagodne lub ostre).
  • Wewnętrzna jasność – Inner Brightness – rozjaśnianie centrum kadru, które nie jest poddane wpływowi winiety. Ten zabieg daje możliwość stworzenia jeszcze większego efektu kontrastu pomiędzy ciemnymi narożnikami a jasnym środkiem.
  • Centrum winietowania – Place Center Button Dostosowanie umieszczenia środka winiety. Domyślnie centrum jest na środku zdjęcia.

Po kliknięciu na przycisk Place center kursor zmienia się na celownik “target sight”. Następnie jako centrum winiety można wskazać dowolne miejsce na zdjęciu.

Ta opcja nie jest jeszcze dostępna dla Aurora HDR działającą pod systemem Windows.

__________________________________________________

Wskazówka – TIP

Dzięki winiecie fotograf może skierować wzrok widza na jaśniejsze obszary, które w jego zamyśle są sednem zdjęcia. Wzrok sam podąża od ciemnych narożników do jasnych miejsc. Aby zachować realistyczny charakter fotografii nie korzystaj z wartości natężenia – Amount poniżej -50.

Co do zasady ciemna winieta sprawdza się lepiej. Rzadko stosuje się jasne winiety – chyba że do uzyskania efektu starych zdjęć (vintage looks).