Obsługa filtrów w Aurora HDR

Warto poznać działanie poszczególnych filtrów w Aurora HDR 2019, aby wyciągnąć jak najwięcej z edytowanego zdjęcia. Poniżej opisałem, jak i do czego należy używać każdego z suwaków. Warto też zwrócić uwagę, że niektóre suwaki w niektórych filtrach mają zbliżone działanie.

Co do zasady w każdym filtrze wspólne jest następujące działanie:

  • Kliknięcie na nagłówek filtra (nazwę filtra – section name) ukrywa lub odkrywa całą sekcję.
  • Po najechaniu kursorem na nagłówek filtra, kliknięcie na strzałkę resetowania (reset arrow) powoduje przywrócenie filtra do ustawień domyślnych. Cofnięcie tego wymaga wejścia w menu i wyboru Edit > Undo.
  • Po najechaniu kursorem na nagłówek filtra, i kliknięciu w ikonę widoczności (visibility icon – eyeball) można włączyć lub wyłączyć działanie filtra. Można w ten sposób porównać zdjęcie z wersji przed i po (before / after).
Obsługa filtrów w Aurora HDR 2019 Po polsku - opis programu
Obsługa filtrów w Aurora HDR 2019 Po polsku – opis programu