HDR z jednego zdjęcia RAW – obróbka w AURORA HDR 2019

HDR z jednego zdjęcia RAW – obróbka w AURORA HDR 2019

Tym razem dla odmiany zamiast 9 naświetleń z różną ekspozycją przykład zdjęcia HDR otrzymanego przez obróbkę w programie AURORA HDR 2019.

Dzięki obróbce udało się „wyciągnąć kamienie z wody”. Nabrały kształtów i kolorów. Ponadto lód i śnieżne czapy zyskały trochę groźnego charakteru.

Poniżej wersja bardzo chłodna i mroźna.

HDR z jednego zdjęcia RAW – obróbka w AURORA HDR 2019

I jeszcze druga wersja tego samego zdjęcia małego wodospadu, tym razem w ciepłej tonacji.

HDR z jednego zdjęcia RAW – obróbka w AURORA HDR 2019