BRIGHTNESS/CONTRAST

Dostosowuje ogólną jasność zdjęcia (brightness) i różnice w jasności pomiędzy obszarami i obiektami (contrast).