COLOR TEMPERATURE

Pomaga naprawić nieodpowiednią temperaturę barwową na zdjęciu, Modyfikując ją w taki sposób, by była zimniejsza (więcej niebieskiego) lub cieplejsza (więcej pomarańczowego).