Górny pasek narzędziowy – Top Toolbar

Górny pasek narzędziowy – Top Toolbar

Na samej górze okna głównego Luminar 2018 znajduje się górny przybornik Top Toolbar zawiera często używane narzędzia, pogrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem, co zapewnia szybszą i łatwą pracę.

Otwieranie zdjęć – przycisk Open

 • Otwórz zdjęcie – Open. Tu rozpoczynamy pracę – otwieramy zdjęcie do obróbki.
Luminar 2018 Interface Użytkownika OPEN
Luminar 2018 Interface Użytkownika OPEN

Powiększanie/zmniejszanie zdjęcia – Zoom Buttons

Te trzy przyciski służą do zmiany rozmiaru zdjęcia wyświetlanego na maskownicy – canvas..

 • Powiększanie – Magnification Level. Tutaj odbywa sie określenie wielkości wyświetlanego zdjęcia w oparciu o zdefiniowane wartości (preset)
 • Zoom Out. Powiększanie wyświetlanego zdjęcia.
 • Powiększanie – Zoom In. Powiększanie wyświetlanego zdjęcia.
Luminar 2018 Interface Użytkownika - ZOOM
Luminar 2018 Interface Użytkownika – ZOOM

Porównanie zdjęcia – (przed/po) – Comparison Buttons (before/after)

Te przyciski pozwalają porównać oryginalne zdjęcie z aktualnie obrabianym. Dzięki temu dobrze widać jakie zmiany zostały na zdjęciu wprowadzone. Do wyboru są dwa tryby:

 • Szybki podgląd – Quick Preview. Klikając na Ikonę oka (eyeball icon) możesz szybko przełączać się między widokami oryginalna fotografia / zmodyfikowana fotografia.
 • Porównanie – Compare. Ten przycisk uruchamia tryb porównania wersji przed I po (before/after) dzieląc zdjęcie pionowo na pół. Po lewej stronie wyświetlane jest oryginalne zdjęcie, po prawej natomiast fotografia po obróbce. Podział zdjęcia na przed/po można przesuwać w prawą lub lewą stronę aby dokładniej porównać zmiany wprowadzone na zdjęciu podczas obróbki.
Luminar 2018 Interface Użytkownika Podgląd before after / przed i po
Luminar 2018 Interface Użytkownika Podgląd before after / przed i po

Cofnij / Historia – Undo/History

Kolejne dwa przyciki pozwalają na cofanie / przegląd wcześniej wykonanych operacji i ich korektę.

 • Cofnij – Undo. Przycisk Undo usuwa ostatnią wykonaną operację (np. zmianę położenia suwaka w jednym z filtrów). Przycisk Undo najczęściej służy do anulowania błędnie wykonanej operacji.
 • Historia operacji – History Panel. Panel historii (History panel) przechowuje listę wszystkich operacji wykonanych podczas obróbki zdjęcia od momentu jego otwarcia. Dzięki temu rozwiązaniu można szybko wykonać cofnięcie wielu operacji / cofnąć się w czasie, aby poprawić / skorygować wybrane operacje. Wystarczy tylko wybrać określoną operację na liście historii.
Luminar 2018 Interface Użytkownika History
Luminar 2018 Interface Użytkownika History

Menu narzędzi – Tools Menu

Ten zestaw pozwala na modyfikowanie zdjęcia lub warstwy.

 • Narzędzie kadrowania – Crop Tool. Crop, czyli kadrowania pozwala wybrać obszar zdjęcia, który ma być zapisany. Przy pomocy CROPa możemy skadrować zdjęcie do określonych proporcji (np. 2×3, 16×9). Poza tym w wygodny sposób możemy zdjęcie wyprostować bądź też skrzywić – zależnie od potrzeb czy upodobań. Więcej o tym narzędziu w rozdziale “Crop & Transform a Photo.”
 • Narzędzie usuwanie – Erase Tool. To narzędzie działa podobnie jak stempel / klonowanie (Clone & Stamp. Różnica polega jednak na tym, że przy jego użyciu nie zaznacza się obszaru z którego mają być brane pixele. Po porostu zaznacza się niechciany obiekt na zdjęciu, a oprogramowanie na podstawie otaczających zaznaczony obszar pixeli postara się wygenerować odpowiednią łatkę. Więcej o tym narzędziu w rozdziale “Usuwanie obiektów”
Luminar 2018 Interface Użytkownika Narzędzia Crop Clone Erase
Luminar 2018 Interface Użytkownika Narzędzia Crop Clone Erase

Panel szablonów / Panel boczny – Preset Panel/Side Panel

Kolejne dwa przyciski pozwalają na wybór który element interface ma być wyświetlany.

 • Pokaż / ukryj gotowce – Preset Panel. Gotowce (preset) pozwalają na szybką obróbkę zdjęć. W dolnym panelu znajdują się zarówno presety dostarczone z Luminar 2018, a także te, które stworzymy sami ewentualnie zaimportujemy. Panele boczny Side panek Preset’ów można włączać I wyłączać za pomocą przycisku TABULACJI.
 • Pokaż / ukryj panel boczny – Side Panel. W Luminar 2018 boczny panel zawiera histogram, informacje o zdjęciu, warstwy (Layers), filtry (Filters). Ten obszar ma ustawioną na sztywno szerokość I zawsze jest wyświetlany po prawej stronie.
Luminar 2018 Interface Użytkownika - Panele Preset Filtry
Luminar 2018 Interface Użytkownika – Panele Preset Filtry

Udostępnij zdjęcie – Share Image

Ostatni przycisk na górnej belce służy do eksportowania zdjęcia na dysk komputera albo udostępniania zdjęcia innym programom, np. do dalszej obróbki czy też publikowania w internecie.

 • Eksportuj zdjęcie – Export to Image. CreatesTworzy plik w jednym z popularnych formatów graficznych (.jpg, .tiff)
 • Aplikacje – Services. Umożliwia otwarcie zdjęcia w innych aplikacjach lub wysłanie do portal społecznościowych lub innych usług on-line.
Luminar 2018 Interface Użytkownika Export
Luminar 2018 Interface Użytkownika Export

 


Powrót do opisu – Luminar 2018 okno główne