Panel boczny – Side Toolbar

Boczny panel Side panel daje dostęp do trzech ważnych narzędzi. Są to:

  • Histogram – Histogram – niezwykle użyteczny przy ocenie ekspozycji zdjęcia i jego szczegółów.
  • Warstwy – Layers – umożliwiają prace z wieloma obiektami (zdjęciami, teksturami, itp.) w celu stworzenia kompilacji, lub też wyizolowania części zdjęcia, tekstury, itp.
  • Filtry – Filters – w tej sekcji mamy możliwość precyzyjnej kontroli każdego z filtrów dodanych do poszczególnych warstw.
LUMINAR 2018
LUMINAR 2018 – panel boczny Histogram / Warstwy / Info

Histogram / Warstwy / Info – Histogram /Layers / Info Buttons

Na samej górze panelu bocznego umieszczone sa trzy przyciski (buttons) które pozwalają na zaawansowaną kontrolę nad zdjęciem. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z Luminar 2018, możesz zostawić te trzy opcje nieaktywne. Natomiast jeżeli osiągnąłeś już stosowny poziom zaawansowania i chcesz bardziej komfortowej pracy nad obróbką zdjęć powinieneś je poznać.

  • Info – parametry zdjęcia. Tutaj znajdują sie podstawowe informacje o zdjęciu (ekspozycja: czas migawki, wartość przysłony, ISO) oraz rozmiar zdjęcia.
  • Histogram (Histogram) – Podczas korekty kolorów lub poprawy ekspozycji histogram jest bardzo pomocnym narzędziem. Ten wykres ilustruje rozłożenie pixeli na zdjęciu w zależności od poziomu jasności. Przeczytaj więcej o histogramie
  • Warstwy (Layers) – W Luminarze warstwy mogą zawierać zdjęcia, opcje przenikania jak również filtry. To pozwala na łączenie lub komponowanie wielu fotografii w jedno zdjęcie jak również stosowanie zaawansowanych zmian na zdjęciu przy zachowaniu maksymalnej swobody i kontroli. Po prostu umieszczenie poszczególnych elementów na osobnych warstwach pozwala w łatwy sposób wprowadzać zmiany i korekty, włączać lub wyłączać dany filtr, ustalać przenikanie się warstw itp. Dla większości użytkowników wygodnym rozwiązaniem jest pozostawić panel warstw. (Layers panel) rozwinięty podczas pracy, ponieważ w nim odbywa się znaczna część obróbki zdjęcia. Panel warstw (Layers panel) jest jak kierownia w samochodzie. Dokładniejsze omówienie pracy na warstwach znajdziesz w rozdziale Praca na warstwach.

Powrót do opisu – Luminar 2018 okno główne