Histogram

Histogram – Histogram

Podczas korekty kolorów lub poprawy ekspozycji histogram jest bardzo pomocnym narzędziem. Na Histogramie w sposób graficzny prezentowany jest wartości tonalne zdjęcia. Wykres ilustruje rozłożenie pixeli na zdjęciu w zależności od poziomu jasności. Innymi słowy, odzwierciedla on liczbę tonów od czystych czerni (0% jasności / brightness) do pełnej bieli (100% jasności / brightness). W optymalnym przypadku, zdjęcie zawiera całe spektrum odcieni od czerni, cieni przez półcienie światło do bieli, czyli wypełnia histogram od lewej do prawej strony.

Luminar histogram okno programu
Luminar histogram okno programu

Analizę histogramu zacznij od lewej strony, która pokazuje cienie(shadows). Na środku histogramu zobrazowane są półcienie (midtones) – w tym obszarze wykonuje się też większość modyfikacji w zdjęciu, a po prawej stronie umieszczone są światła (highlights). Histogram może wyświetlać wykresy dla poszczególnych kanałów: czerwonego, zielonego I niebieskiego (Red, Green, Blue) osobno lub też łącznie. Kliknij w Histogram aby przełączyć sie pomiędzy widokami poszczególnych kanałów: czerwonego, zielonego, niebieskiego. Jest to bardzo pomocne przy określeniu obszarów z zafarbem (tint issues / color casts). Można także wyświetlić histogram dla skali jasności (luminance) w skali szarości.

luminar 2018 histogram
Luminar 2018 histogram

Dodatkowo klikając w dwa małe trójkaty umieszczone w prawym i lewym górnym narożniku histogramu, możesz wyświetlić gorące i zimne pixele. Te pixele oznaczają miejsca gdzie zdjęcie zostało całkowicie niedoświetlone lub prześwietlone – czyli mówiąc językiem potocznym jest całkowicie czarne lub całkowicie białe.

Niedoświetlenia – Cold Pixels – Klikając w lewy górny trójkąt na histogramie włączasz lub wyłączasz wyświetlanie na zdjęciu obszarów niedoświetlonych (absolutely black pixels). Na zdjęciu niedoświetlenia (black pixels) prezentowane są one jako jasnoniebieskie. Zimne pixele – Cold pixels (na niebiesko) informują o obszarach gdzie niedoświetlenie jest całkowite – czysta czerń – jasność ma wartość zero.
Prześwietlenia- Hot Pixels – Klikając w prawy górny trójkąt na histogramie włączasz lub wyłączasz wyświetlanie na zdjęciu obszarów prześwietlonych, czyli obciętych na histogramie z prawej strony. Przepalenia / prześwietlenia wyświetlane są na zdjęciu w kolorze czerwonym.

Oba przypadki (prześwietlenia / niedoświetlenia) mogą stanowić problem – szczególnie podczas wydruków ze względu na zbyt dużą ilość tuszu w obszarach niedoświetlonych (zbyt głębokie czernie) lub zbyt małą liczbę szczegółów w obszarach prześwietlonych. Jeżeli pojawiają się na zdjęciu obszary oznaczone na niebiesko lub czerwono oznacza to, że należu poprawić ekspozycję zdjęcia Warto więc zostawić panel histogramu rozwinięty, bo na nim dobrze są efekty modyfikacji wprowadzonych na zdjęciu.

__________________________________________________

UWAGA

Używanie filtrów Develop oraz RAW Develop pozwala na dobra kontrolę punktów czerni i bieli a także cieni i świateł (Shadows / Highlights) na fotografii. Skrót klawiszowy [ J ] pozwala na włączenie lub wyłączenie wskaźników prześwietleń / niedoświetleń a w raz z nimi obszarów pozbawionych szczegółów w czerniach i bielach.

__________________________________________________

Pozostałe elementy panelu bocznego to: INFO i Warstwy (Layers)

Opis – panelu bocznego Luminar

Luminar 2018 – Interface główny