Warstwy – Layers

Warstwy (layers) to bardzo potężne narzędzie

Służy ono do budowania obrazu, przy zastosowaniu różnych ustawień, poprawek, opcji przenikania każdej z warstw. Dzięki warstwom możesz zastosować różne poprawki czy modyfikacje dla poszczególnych warstw. Możesz także dowolnie eksperymentować, do czasu aż nie osiągniesz pożądanych rezultatów.

Luminar warstwy Layesrs - dodawanie, usuwanie, mieszanie warstw
Luminar warstwy Layesrs – dodawanie, usuwanie, mieszanie warstw

Dodawanie nowej warstwy

Kliknij przycisk [ + ] w nagłówku panelu Warstw. Pojawi się małe rozwijane menu z którego można wybrać dwa rodzaje nowej warstwy.

Pierwszy Adjustment Layer tworzy warstwę na której możesz umieszczać presety lub własne zestawy filtrów celem obróbki zdjęcia.

Wybór opcji Add Image otwiera standardowe okno dialogowe, pozwalające na utworzenie nowej warstwy z teksturą (texture) lub innym plikiem zdjęciowym.

Usuwanie warstwy.

Zaznacz warstwę I kliknij [ – ] w nagłówku panelu Warstw.

Zmian sposobu mieszania warstw.

Wybierz sposób mieszania warst (Layer Blending mode) z rozwijanego menu (pod słowem Layers) lub z fly-out menu oznaczonego iloną Gear icon poniżej ikony [ + ]. Nie ma możliwości ustawienia sposobu mieszania warstw dla pierwszej warstwy ponieważ ona stanowi tło i nie miesza się z niczym. Więcej o warstwach przeczytasz w rozdziale – PRACA NA WARSTWACH.

Przeźroczystość warstwy (Layer Transparency Setting).

Kliknij na rozwijane menu ze skalą wyrażoną w % poniżej słowa Opacity. Przeciągnij suwak, aby ustalić oczekiwaną przeźroczystość dla wybranej warstwy. Opacity kontroluje jak how opaque a layer is (I to jest przeciwieństwo do transparency).

Dostęp do zaawansowanych ustawień i funkcji warstw.

Kliknij na ikonkę Gear icon poniżej [ + ]. Pojawi się menu kontekstowe z dodatkowymi ustawieniami.

Zmiana kolejności warstw.

Kolejność wszystkich warstwy z wyjątkiem pierwszej może być zmieniana. Kliknij na warstwę i przeciągnij ja na wybraną pozycję. Zmieniając kolejność warstw wpływamy na sposób wykonywania poszczególnych operacji, sposób wywoływania zdjęcia – w związku z tym zmiana kolejności warstw może się wiązać ze zmianą wyglądu zdjęcia.
Wyświetlanie / ukrywania warstw (Show / Hide). Kliknij na ikonę oka w lewej część belki warstwy aby przełączać się pomiedzy włączeniem/wyłączeniem warstwy.

Więcej o warstwach przeczytasz w rozdziale – PRACA NA WARSTWACH.


 

Pozostałe elementy panelu bocznego – Histogram i INFO

Powrót do – Panel boczny Luminar 2018