Dodawanie nowych presetów

Własne presety – Customizing Presets

Warto pamiętać, że gotowe presety to raczej punkt wyjścia a nie efekt finalny. Każdy fotograf pragnie, aby jego zdjęcia posiadały tą nieoceniona nutę indywidualizmu i wyjątkowości. Niektóre presety świetnie sprawdzają się na wybranych zdjęciach ale na innych wymagają korekt i poprawek, aby uzyskać pożądany efekt. W związku z tym, masz możliwość a wręcz obowiązek dostosować preset do własnych upodobań I potrzeb.

Zapisywanie własnych presetów – Saving Custom Presets

Jeżeli zmodyfikowałaś/eś preset albo lepiej stworzyłaś/eś swój własny zestaw filtrów teraz warto je zapisać, aby wykorzystać przy następnych zdjęciach. Jest to o tyle istotne, że dane zestawy zdjęć powinny mieć podobną charakterystykę, styl – powinny stanowić stylistyczną całość.

Zapisywanie presetów:

  1. Stworzony lub zmodyfikowany zestaw ustawień / filtrów zapisz klikając na “Save Filters Preset”, który znajduje się w dolnym prawym obszarze Palelu filtrów.
  2. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać nazwę presetu. Warto tworzyć takie nazwy, które będą się dobrze kojarzyły i ułatwią nam odszukanie i zastosowanie preesetu.
  3. Po kliknięciu OK preset zostanie zapisany i pojawi się w grupie presetów użytkownika – User Presets.
Dodawanie nowych presetów LUMINAR 2018 edytor zdjęć
Dodawanie nowych presetów LUMINAR 2018 edytor zdjęć

Dodawanie nowych zestawów presetów – Adding a Custom Preset Pack

Od czasu do czasu Skylum lub miłośnicy LUMINARa tworzą nowe zestawy presetów zwane “Packs”. Po zaimportowaniu takiej paczki – Custom Preset Pack, utworzona zostanie nowa kategoria w panelu presetów.

Importowanie presetów

  • Aby dodać nowy zestaw – Custom Preset Pack, wybierz File > Add Custom Presets Pack.
  • W oknie dialogowym wybierz paczkę, którą chcesz zaimportować.
  • Możesz także pobrać więcej presetów z okna kategorii. Po prostu kliknij przycisk Get More Presets… i otworzy się w przeglądarce strona Skylum.com
Importowanie presetów ze strony Macphun / Skylum
Importowanie presetów ze strony Macphun / Skylum