Wywoływanie plików RAW

Kiedy w LUMINAR pracujesz z cyfrowymi negatywami RAW (wywoływanie RAW) ale także plików .jpg, dla uzyskania najlepszych efektów rozpocznij edycję zdjęcia – od WYWOŁANIA RAWu, czyli od filtru Raw Develop. Filtr Raw Develop działa z każdym zdjęciem zapisanym w formacie RAW – (zobacz pełną listę aparatów obsługiwanych w programie LUMINAR 2018).

Wywoływanie RAW:

  1. Otwórz zdjęcie w Luminarze.
  2. Kliknij przycisk Add Filters (Dodaj filtry).
  3. Z listy filtrów wybierz RAW Develop (wywoływanie RAW) z kategorii Essential (filtry podstawowe).

Filtr RAW Develop można zastosować tylko raz i ze względu na jego charakter, będzie on umieszczony na samej górze – przed wszystkimi innymi filtrami.

Filtr RAW Develop składa się z trzech sekcji – zakładek:

Luminar 2018 Fotoedytor RAW wywoływanie
Luminar 2018 Fotoedytor RAW wywoływanie

Uwaga

Filtrem o zbliżonym działaniu do filtru RAW Develop jest filtr Develop. Przy czym filtr Develop został stworzony z myślą o plikach innych niż RAW (non-raw files) czyli np. JPEG czy TIFF. Przy obróbce zdjęcia można zastosować tylko jeden z powyższych filtrów – albo RAW Develop albo Develop.