Zakładka Transform Przekształcanie

Narzędzia w zakładce RAW Develop \ Transform pozwalają na korektę kształtu zdjęcia, kompensację kwestii związanych z perspektywą lub problemów wywołanych ustawieniem aparatu w trakcie wykonywania zdjęcia. Możemy korygować położenie, obrót, rozmiar.

Luminar 2018 RAW Develop Transform
Luminar 2018 RAW Develop Transform – przekształcanie zdjęcia: Vertical / horizontal, aspect, scale, X, Y offset

RAW Develop \ Transform

  • Vertical (przekształcenia pionowe). To pozwala na przesunięcia zdjęcia wzdłuż osi X.  To przesuwa zdjęcie do przodu i do tyłu i pozwala skorygować zniekształcenia trapezowe (keystoning problems). Problem ten objawia się głownie wtedy, gdy linie pionowe nie układają się równolegle do krawędzi kadru – np. w sytuacji, gdy zadzieramy aparat do góry fotografując wysokie budynki.
  • Horizontal (Przekształcenia ). Ta funkcja przesuwa zdjęcie względem osi Y. Pozwala to na korektę problemów związanych z perspektywą wywołanych np. fotografowaniem pod kątem.
  • Rotate (Obrót). Funkcja pozwala obracać zdjęcie względem osi Z, tak aby wyprostować skrzywione zdjęcie, albo skrzywić je jeszcze mocniej zgodnie z zamysłem fotografa.
  • Aspect (Proporcje). Ta funkcja zmienia proporcje zdjęcia, np. ścieśnia zdjęcie względem szerokości i poszerza względem wysokości i odwrotnie. Przydaje się uzyskania właściwych proporcji po zastosowaniu przekształceń poziomych i pionowych (vertical / horizintal).
  • Scale (Skalowanie). Użyj tej funkcji żeby dopasować skorygowane zdjęcie do kadru. Jest to dobry sposób na pozbycie się pustych przestrzeni powstałych w wyniku innych transformacji zdjęcia (np. korekta dystorsji)
  • X Offset. (przesunięcie w osi X). Pozwala na przesunięcie zdjęcia w prawą lub w lewą stronę względem maskownicy – oryginalnego kadru.
  • Y Offset (przesunięcie w osi Y). Pozwala na przesunięcie zdjęcia w górę lub w dół względem maskownicy – oryginalnego kadru.

Wszystkie elementy RAW Develop \ Transform

Zobacz pozostałe zakładki filtru RAW Develop i poznaj ich możliwości: