Zakładka Adjust – Dostosuj

Zakładka Adjust (Dostosuj) pozwala na najważniejsze / podstawowe (the essential) korekty w zakresie koloru (color) i zdjęcia jakie powinny być wykonane na RAWie.

Luminar 2018 RAW Develop ADJUST

  • Temperature (Temperatura barwowa). Za pomocą suwaka możesz ocieplić lub oziębić zdjęcie. Zasadniczo działanie tej funkcji polega na dodawaniu do zdjęcia cyjanu (Cyan) lub żółtego (Yellow), aby zmienić temperaturę barwową.
  • Tint (Zabarwienie). Ten suwak reguluje ilość zieleni (Green) lub magenty (Magenta) na zdjęciu. Jest bardzo przydatny w usuwaniu zafarbu (color cast) ze zdjęć.
  • Exposure (Ekspozycja). Pozwala na korektę globalnej / całościowej jasności zdjęcia (luminance). Suwak w lewo koryguje ekspozycje na minus (niedoświetlanie zdjęcia – reduction of exposure value). Suwak w prawo – korekta ekspozycji na plus – doświetlanie zdjęcia(increase of exposure value).
  • Contrast (Kontrast). Jak sama nazwa wskazuje reguluje kontrast. Kontrast to różnica w jasności (luminance) lub kolorze (color), który pozwala wyróżnić / wyeksponować zdjęcie. Inaczej mówiąc kontrast to różnica w kolorze czy jasności pomiędzy obiektami znajdującymi się na zdjęciu – większa różnica = większy kontrast.
  • Highlights (Światła). Dostosuj jasność (brightness) najjaśniejszych obszarów zdjęcia – zapobiegaj utracie informacji w światłach. Podobnie jak z ekspozycją przesunięcie suwaka w lewo to korekta na minus (zmniejszenie jasności – odzyskanie przepalonych obszarów), korekta w prawo to rozjaśnienie i tak już jasnych obszarów zdjęcia.
  • Shadows (Cienie). Analogicznie jak ze światłami – tyle, że tym razem z cieniami – korygowanie najciemniejszych obszarów zdjęcia – zapobiegaj utracie informacji w cieniach. Przesunięcie suwaka w lewo to korekta na minus (dalsze zmniejszenie jasności), korekta w prawo to rozjaśnienie – odzyskiwanie niedoświetlonych obszarów.
  • Whites (Biele). Dostosuj punkt bieli na histogramie i białe odcienie na zdjęciu. Przesunięcie w prawo powoduje również przesunięcie (rozciągnięcie) histogramu w prawo. Przesunięcie w lewo – upycha histogram z prawej strony trochę na lewo – biele stają się ciemniejsze.
  • Blacks (Czernie). Dostosuj punkt czerni na histogramie i czarne odcienie na zdjęciu. Przesunięcie w prawo powoduje również przesunięcie (upchnięcie) histogramu w prawo. Przesunięcie w lewo – rozciąga (jeżeli jest na to miejsce) histogram w lewo pogłębiając czernie.
  • Clarity (Wyrazistość). Ten suwak pozwala na korektę kontrastu w półcieniach (midtones). Zwiększanie Clarity powoduje większą “głębię zdjęcia”, co obrazowane jest rozsunięciem histogramu w jego środkowym obszarze.

Zobacz pozostałe zakładki filtru RAW Develop