Zakładka Lens corrections Korekta obiektywu

W tej zakładce znajdziesz narzędzia do korekty błędów / niedoskonałości obiektywu. Są to m.in. flary, różnego typu dystorsja (beczkowata, poduszkowata), aberracja chromatyczna i winietowanie.

Luminar 2018 RAW Develop LENS CORRECTIONS

  • Distortion (Dystorsja). Przesunięcie suwaka w lewo koryguje efekt beczki (barrel) – charakterystyczny dla obiektywów szerokokątnych. Po korekcie może być konieczne skadrowanie zdjęcia (crop) albo użycie operacji Scale w zakładce Transform (Przekształcenia) aby wypełnić wolne obszary.
  • Chromatic Aberration Fix (korekta aberracji chromatycznej). Aberracja chromatyczna (chroma – kolor) jest rodzajem kolorowych obwiedni. Występuje często w sytuacji stosowania teleobiektywów w obszarach zdjęcia o wysokim kontraście (np. krawędzie liści oświetlone mocnym światłem). Objawia się w postaci brzegów w kolorze magenty lub zieleni.
  • Devignette (Korekta winietowania). Pozwala na usunięcie zaciemnionych narożników fotografii, spowodowanych przez sam obiektyw. To jest oczywiście korekta natury technicznej a nie artystycznej. Jeżeli chcesz użyć efektu artystycznego zastosuj filtr Winietowanie (Vignette filter).

Zobacz pozostałe zakładki filtru RAW Develop