Michał Kowalonek - koncert

Michał Kowalonek – koncert

Koncert Michała Kowalonka

Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek – Pałac Jankowice fot. Tomasz Koryl

Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek – Pałac Jankowice fot. Tomasz Koryl

Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek – Pałac Jankowice fot. Tomasz Koryl

Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek – Pałac Jankowice fot. Tomasz Koryl