ON1 Photo RAW 2019 realna alternatywa dla Lightroom

ON1 Photo RAW 2018 – tworzenie zdjęć HDR

Oprócz łączenia zdjęć w panoramy editor ON 1 Photo RAW 2018 ma także drugą funkcję łączenia zdjęć. Tym razem nie zwiększa się wielkość zdjęcia, a jego rozpiętość tonalna – powstają zdjęcia HDR – o wysokiej rozpiętości tonalnej (high dynamic range). Ta opcja pozwala połączyć wiele tych samych kadrów, ale wykonanych przy różnych parametrach ekspozycji (prześwietlonych, optymalnie naświetlonych i niedoświetlonych) w jedną fotografię.

Aby utworzyć HDR w edytorze ON1 Photo RAW, w module Przeglądarki (Browse) zaznacz zdjęcia, które chcesz połączyć – z siatki (Grid) albo na pasku (Filmstrip) – i kliknij ikonę HDR albo wybierz z menu: File / Create HDR. Pojawi się okno z następującymi opcjami:

  • Obszar podglądu – (Preview window), który wyświetla przetwarzane zdjęcie HDR – można modyfikować rozmiar tego okna.
  • Pasek ustawień (Options bar) posiada opcje odpowiedzialne za łączenie zdjęć: usuwanie duchów (adjusting ghosting), określenie rodzaju tworzonego zdjęcia HDR, (default look), oraz wyboru aplikacji w której ma zostać otwarte zmapowane zdjęcie.
  • Panel zdjęć wsadowych (Reference panel) zawiera zdjęcia, z których powstaje HDR, podaje są odchylenia ekspozycji +/- EV w stosunku do zdjęcia bazowego. Zdjęcie w ramce traktowane jest jako bazowe do usuwania efektu duchów (deghosting). Zdjęcie bazowe dla ekspozycji oznaczone jest ikonką przysłony obok ikonki zaznaczenia (ptaszka – checkmark).
  • Panel odcieni i kolorów (Tone & Color pane) służy do wywołania (Develop) i wyboru stylu zdjęcia (HDR Look) celem nadania mu pożądanego charakteru.
  • Przyciski Zapisz / odrzuć – (Save/Cancel).

Otwarte zdjęcia można poddać różnym operacjom, celem uzyskania najlepszego efektu.

Można zmieniać zdjęcie bazowe – stanowiące podstawę do usuwania duchów (deghosting). Można wybrać dowolne zdjęcie jako podstawa ekspozycji – w tym celu należy kliknąć małą ikonkę przysłony. (Domyślnie editor ON 1 Photo RAW wybiera zdjęcie, które jest pośrodku serii zdjęć wyselekcjonowanych do HDR)

Domyślny wygląd HDR (Default Look) – to wstępne ustawienia – pozwalają szybko zacząć obróbkę, zależnie od tego czy chcemy uzyskać zdjęcie w miarę naturalne czy też ostro podrasowane (Natural / Surreal) – wybór tych domyślnych ustawień wpływa na korekty w zakresie: odcieni, kolorów (Tone Tone & Color ). A jak, że to są tylko wstępne propozycje możesz – a wręcz musisz – dostosować je wg własnych upodobań czy oczekiwań.

ON1 Photo RAW 2019.5 - The Best Alternative to Lightroom and Photoshop

Opcja Łowcy duchów – (deghosting) służy do usuwania ze zdjęcia obszarów, które w czasie naświetlania uległy przesunięciu pomiędzy poszczególnymi zdjęciami (chodzi tu np. o szybko przemykające po niebie chmury, łynącą wodę, itp.). Zależnie od tego ile tych duchów pojawiło się na zdjęciu masz do wyboru 4 poziomy „odduszania” (jest też opcja pozostawienia zdjęć bez zmian w tym zakresie – chociaż wiadomo jak to z duchami jest – nigdy nie wiesz). Bardzo przydatną funkcją jest zaznaczanie obszarów, które zostały “zduszone”  – aby ją włączyć zaznacz (Show Ghosting). Różniące się miedzy poszczególnymi kadrami obszary zostaną podświetlone na czerwono. W zależności od ilości duchów możesz wybrać odpowiedni poziom ich usuwania, lub też na przykład wybrać inny zestaw zdjęć do tworzenia HDR.

Wyrównywanie zdjęć – przycisk [ Align ] jest domyślnie włączony. Oznacza to, że editor ON 1 podczas tworzenia zdjęcia HDR automatycznie wyrówna zdjęcia na podstawie ich zawartości. Jeżeli wygenerowany HDR wygląda źle, albo nie chcesz wyrównywać zdjęć – np. dla zdjęć nocnego nieba – możesz wyłączyć tą opcję. Jeżeli wyrównywanie zostanie wyłączone, bazowe zdjęcie zostanie wykorzystane do tworzenia HDR.

Podobnie jak w przypadku tworzenia panoramy, po złożeniu HDR możesz wybrać czy pozostaniesz w module przeglądarki (Browse) czy też przeniesiesz się do modułu wywoływania (Develop module) lub modułu efektów (Effects module), aby podszlifować dodatkowo zdjęcie.

Jeżeli zadowalają Cię bieżące ustawienia, możesz je zapisać, aby skorzystać z nich przy tworzeniu następnego zdjęcia HDR. Niewątpliwą zaletą silnika HDR w edytorze ON1 Photo RAW jest to, że przetworzone zdjęcie zawiera komplet informacji o odcieniach i kolorach w sekcji wywoływania (Tone & Color pane in Develop) oraz ustawieniach HDR Look pane w module efektów (Effects module). Ponieważ, ON1 Photo RAW jest niedestrukcyjnym edytorem (non-destructive) – pracuje na parametrach zdjęcia – a nie na samym zdjęcu – w każdej chwili możesz wrócić do wygenerowanego zdjęcia HDR i wprowadzić w nim modyfikacje.