ON1 Photo RAW

ON1 Photo RAW podstawowe funkcje i możliwości

 • Widok kafelkowy – Grid View
 • Widok szczegółowy – Detail View
 • Opcja wyświetlenia obok siebie – Side-by-Side Preview
 • Widok porównania (przed i po) – Compare View
 • Widok z wykorzystaniem „kliszy filmowej” – Filmstrip View
 • Clipping View
 • Nawigacja – Navigator
 • Lupa – Loupe
 • Histogram – Histogram
 • Pixel Color Readout
 • Podgląda masek – Mask Previews
 • Wspracie dla wyświetlaczy typu Retina display support
 • Wsparcie dla Windows high-DPI support
 • Nowoczesny interface użytkownika – Modern user interface
 • Skróty klawiaturowe – Common keyboard shortcuts
 • Pełne zarządzanie kolorami – Fully color managed
 • Wsparcie dla tabletów Wacom tablet support
 • Zoptymalizowany dla obsługi zaawansowanych kart wideo korzystających z OpenGL

Wspierane pliki – Supported Files

 • Pliki format Adobe Photoshop wraz z warstwami i maskami
 • Pliki TIFF
 • JPG
 • PNG
 • HEIC (zdjęcia z iPhona)
 • Pliki RAW z ponad 250 aparatów
 • Wszystkie pliki wspierane w formacie 8 i 16 bitowym RGB
 • Popularne formaty video
ON1 Photo RAW 2019.5 - The Best Alternative to Lightroom and Photoshop

Używanie wtyczek i współpraca z innymi programami graficznymi (Plug-ins & Integration)

Program graficzny ON1 Photo RAW może być wykorzystywany jako wtyczka w następujących programach:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Photoshop Elements
 • Adobe Lightroom
 • Apple Photos (Mac only)
 • Corel

Dodatkowo w ON1 RAW istnieje:

 • możliwość wysyłania zdjęć bezpośrednio z przeglądarki do zewnętrznych programów na zasadzie round-trip editing – czyli obróbka w ON1 RAW, potem korekty w innym programi i dalej w ON1,
 • współpraca ON1 jako Filtr typu Smart (Smart Filter) w Adobe Photoshop,
 • tworzenie plików formatu Adobe Photoshop (PSD, PSB) wraz z warstwami i maskami,
 • możliwość otwierania wielu zdjęć jednocześnie jako zgrupowane warstwy.

PS

Wszystkie blogowe wpisy dotyczące oprogramowania ON1 znajdziesz w kategorii ON1 Photo RAW