Przeglądarka ON1 Browse

Przeglądarka zdjęć w programie ON1 Photo RAW pozwala na:

 • Importowanie zdjęć – Import photos
 • Przeglądania zdjęć na dyskach twardych, pendrive oraz zasobach sieciowych – Browse any hard drive, remote drive, or network share
 • Przeglądanie zdjęć w chmurach – Browse your internet storage providers like Dropbox, Google Drive, and Microsoft OneDrive
 • Szybka przeglądarka zdjęć – Lightning fast photo previewing
 • Podgląd i edycja meta danych zdjęć (dane aparatu, słowa kluczowe, opis) – View and edit photo metadata like camera information, keywords, and descriptions (EXIF, IPTC)
 • Podgląd I edycja oceny, etykiet I ulubionych – View and edit ratings, labels, and likes
 • Automatyczne przesuwanie podczas przenoszenia – Auto-advance when culling
 • Łączenie w pary zdjęć wykonanych w RAW+JPG file pairs
 • Zmiana nazw plików – Rename files
 • Wsadowa zmiana nazw zdjęć- Batch rename photos
 • Tworzenie wirtualnych kopii – Create versions (virtual copies)
 • Tworzenie folderów – Create folders
 • Zarządzanie zdjęciami (kopiowanie, wklejanie, przenoszenie) Organize photos with copy, paste, and move
 • Wyszukiwanie zdjęć w oparciu o oceny, etykiety, date I inny wyszukiwalny tekst – Search your photos based on ratings, labels, likes, dates, or any searchable text
 • Sortowanie zdjęć – Sort
 • Tworzenie albumów – Create albums
 • Tworzenie tzw. Albumów smart – Create Smart Albums
 • Kasowanie albumów – Delete albums
 • Zgrywanie albumów – Nest albums
 • Watch your favorite photo locations automatically
 • Wyszukiwanie ostatnio używanych plików I folderów – Find recently used files and folders
 • kopiowanie, wklejanie, synchronizacja ustawień zdjęć – Copy, paste, and sync photo settings
 • Synchronizacja zdjęć pomiędzy urządeniami mobilnymi a ON1 Photo RAW – Sync photos to your mobile devices with ON1 Photo RAW
 • Wybór zdjęć do edycji w modułach – Select photos to edit in Enhance, Effects, or Portrait
 • Edycja w zewnętrznych programach – Send photos to external editors like Photoshop or Lightroom
 • Sychroniazacja prac pomiędzy wieloma komputerami – Sync your work across multple computers
 • Fotografowanie na uwięzi – Tethered shooting
Przeglądarka zdjęć w programie ON1 Photo RAW - Browse
Przeglądarka zdjęć w programie ON1 Photo RAW – Browse